Rumah Taman Pelangi BSB

Pada taman depan terdapat permainan gentong-gentong untuk pengisi tambahan taman minimalis untuk memberikan kesan natural serta permainan batu lempeng sebagai pijakan serta banyaknya rumput dan gunungan untuk memberikan kesan luas dan hijau.